d_int_c8.GIF (9778 bytes)
De eerste kennismaking

Aan uw inschrijving gaat altijd een persoonlijk gesprek vooraf. Hiervoor bezoeken 
we u graag thuis. Ook bent u uiteraard - in overleg met de betreffende representant(e)
- welkom op zijn/haar kantoor.

Tijdens dit gesprek bespreken we wat u van een relatie verwacht, wat u zelf te 
bieden heeft en wat uw wensen ten aanzien van de voor te stellen partner zijn.
Gezamenlijk stellen we een intakedossier op met informatie over uzelf en over de 
partner die u zoekt. Deze informatie is de basis voor de bemiddeling.

Daarnaast stellen we een overeenkomst op. In deze overeenkomst staan de rechten 
en plichten van zowel cliënt als bureau omschreven. De overeenkomst wordt aangegaan
voor 12 maanden. 

Wat betreft de kosten vragen wij u een inkomensafhankelijke bijdrage waardoor een
inschrijving voor iedereen betaalbaar is. Bij termijnbetaling in twee/drie achtereen-
volgende maanden, wordt €35,00 extra administratiekosten berekend. 

Afspraken worden schriftelijk vastgelegd, zodat u precies weet waar u aan toe bent.